Gemeenteblad van Heusden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeusdenGemeenteblad 2018, 37287Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Heusden - Plaatsingsbesluit ANPR camera's gemeente Heusden

De burgemeester van Heusden heeft op 29 januari 2018 besloten tot het plaatsen van ANPR camera’s voor de duur van één jaar op 7 openbare plaatsen (uitvalswegen) in de gemeente Heusden. De plaatsing vindt plaats op grond van Artikel 151C van de Gemeentewet en artikel 2.77 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 en is gericht tegen het voorkomen van voertuigcriminaliteit.. Het besluit is bij de gemeente bekend onder nummer 00538242.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. De termijn gaat in één dag na toezending van het besluit aan de aanvrager.

 

U kunt alleen op deze 2 manieren bezwaar maken:

 • Online via de website www.heusden.nl (u kunt inloggen met uw DigiD)

 • U kunt ook uw bezwaar per post sturen naar Gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 AA Vlijmen

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • 1.

  uw naam en adresgegevens;

 • 2.

  datum waarop u het bezwaarschrift indient;

 • 3.

  een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;

 • 4.

  de redenen van het bezwaar;

 • 5.

  uw handtekening.

Verstuurt u het bezwaarschrift digitaal dan is uw DigiD uw digitale handtekening.

Daarnaast kunt u aangeven of u wilt worden gehoord.

 

Voorlopige voorziening

Gedurende de termijn dat uw bezwaarschrift in behandeling is, kan al gebruik worden gemaakt van het besluit. Om dit te voorkomen, kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. Dit houdt in dat u verzoekt het besluit tijdelijk te schorsen. Dit kan tegelijk met of na het indienen van het bezwaarschrift.

 

U kunt Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij Rechtbank Oost-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Digitaal aanvragen kan ook ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffiekosten betalen.

 

Meer informatie

Graag bij uw schriftelijke reactie het zaaknummer vermelden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het cluster Veiligheid en Handhaving van de gemeente Heusden, telefoon: (073) 513 1789.