Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 35529

Gepubliceerd op 23 februari 2018 09:00
Inhoudsopgave

VASTSTELLING BEELDKWALITEITSPLAN DE NIEUWE TUINDERIJ - OOST

De gemeenteraad van Beemster heeft bij raadsbesluit van 30 januari 2018 het Beeldkwaliteitsplan De Nieuwe Tuinderij - Oost vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is een - in de welstandsnota voorgeschreven - uitwerking van het toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen in De Nieuwe Tuinderij - Oost en geeft de ambitie weer van de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving.

Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan vormt bij aanvragen om omgevingsvergunning - in samenhang met het eveneens op 30 januari 2018 vastgestelde bestemmingsplan “De Nieuwe Tuinderij - Oost” - de grondslag voor advisering over de uiterlijke verschijningsvorm van bebouwde omgeving door de welstandscommissie.

Ter inzage

Het vastgestelde  Beeldkwaliteitsplan De Nieuwe Tuinderij - Oost ligt van 26 februari t/m 9 april 2018 ter inzage. Het plan is in te zien bij de balie op het gemeentehuis, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster en op www.beemster.net.

Het beeldkwaliteitsplan heeft, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de juridische status van beleidsregel en is daarom niet vatbaar voor bezwaar en beroep.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl