Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2018, 35479Beschikkingen | afhandelingDuinweg 36 te Zoutelande verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik maken van een hotel (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

 

Datum besluit: 14 februari 2018

 

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd

De omgevingsvergunning, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 21 februari 2018 ter inzage op het gemeentehuis.

Van 22 februari 2018 tot en met 30 maart 2018 kan tegen de vergunning alleen beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpvergunning;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpvergunning;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij tijdens die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda.

Mocht u over deze omgevingsvergunning nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Mat Knol, telefoonnummer: 0118-555 346 of email: MAJ.Knol@veere.nl.

 

Ter inzage

Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.

 

De openingstijden van de balie zijn:

maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uur

donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

 

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis?

Wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan vanaf 8.30 uur ’s morgens.

U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.