Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2018, 35198Beschikkingen | afhandelingZoutelande Duinweg 36, melding artikel 8.41 wet milieubeheer

Ontvangen melding “Activiteitenbesluit milieubeheer”:

Duinhotel Tien Torens voor het starten van een inrichting aan de Duinweg 36 in Zoutelande.

 

De publicatie van een ontvangen melding heeft een informatief karakter. Hiertegen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

 

Ter inzage

Op bovengenoemde inrichting zijn de voorschriften van het betreffende besluit ex. Artikel 8.40 Wet milieubeheer van toepassing. De meldingen en de stukken die daarop betrekking hebben kunt u vanaf vrijdag 23 februari 2018 tot en met vrijdag 6 april 2018 inzien bij de centrale publieksbalie van het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.

 

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis, wij leggen ze graag voor u klaar. Neem u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan vanaf 9.00 uur ’s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.

 

De openingstijden van de balie zijn:

maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uur

donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

 

De officiële publicatie heeft plaatsgevonden in huis-aan-huis-blad De Faam.