Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2018, 280690Beschikkingen | afhandelingGemeente Borger-Odoorn, Nieuw-Buinen, Noorderdiep naast 127, het aanleggen van een ontsluitingsweg Nije Daip op het Noorderdiep (verleend)

Omgevingsvergunning WABO Reguliere procedure

Datum besluit: 18 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Nieuw-Buinen

Noorderdiep naast 127, 9521BC,

het aanleggen van een ontsluitingsweg Nije Daip op het Noorderdiep, (15860-2018)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Gedurende de bezwaartermijn kunnen de aanvragen en beschikkingen en de bijbehorende stukken door een ieder worden tot 6 weken na publicatie worden ingezien. U kunt zicht hiervoor melden bij de balie Omgeving, afdeling Klantcontactcentrum op werkdagen tussen 08:30 en 12:00 uur in het gemeentehuis te Exloo.