Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 277950

Gepubliceerd op 24 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Smidsstraat 17 te Zoutelande verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruikten van het pand (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Wij hebben op 12 december een omgevingsvergunning verleend.

 

 

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd

De omgevingsvergunning, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 27 december 2018 ter inzage op het gemeentehuis.

Van 27 december 2018 tot en met 7 februari 2018 kan tegen de vergunning alleen beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpvergunning;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpvergunning;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij tijdens die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda.

Mocht u over deze omgevingsvergunning nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Rachid Abdenbi, telefoonnummer: 0118-555353 of email: R.Abdenbi@veere.nl.

 

Ter inzage

Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.

De openingstijden van de balie zijn:

maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uur

donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

 

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis?

Wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan vanaf 8.30 uur ’s morgens.

U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.

 

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl