Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2018, 267562Plannen | ruimtelijkVoorbereidingsbesluit City gemeente Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2018 heeft besloten een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening te nemen voor City. De betreffende gronden zijn aangeduid op een bij het voorbereidingsbesluit behorende kaart/verbeelding met IMRO-nummer: NL.IMRO.0356.VBBI2018001-VA01.

 

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de publicatie en ligt met ingang van 15 december 2018 tot 15 januari 2019 ter inzage bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

 

Het voorbereidingsbesluit is vanaf die datum ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.VBBI2018001-VA01.

 

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

 

Burgemeester en wethouders

14 december 2018