Gemeenteblad van Zeist

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeistGemeenteblad 2018, 262920Overige overheidsinformatieMelding Activiteitenbesluit, Zinzendorflaan 1A te Zeist, wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van: Voetbalvereniging FZO voor het adres: Zinzendorflaan 1A, 3703 CE Zeist.

De melding heeft betrekking op het plaatsen van verlichting op veld 1 en 2 van FZO.

Geen zienswijze of bezwaar mogelijk

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Inzage

Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Toelichting

Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon: 088 – 022 50 00.