Gemeenteblad van Beemster

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterGemeenteblad 2018, 262233Beschikkingen | afhandelingKennisgeving omgevingsvergunning De Nieuwe Tuinderij Oost te Beemster

De gemeente heeft op 3 december 2018 besloten de omgevingsvergunning voor De Nieuwe Tuinderij Oost te gemeente Beemster te verlenen. Het besluit betreft:

  • het kappen van 118 houtopstanden

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis, Purmersteenweg 42 te Purmerend

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op; misschien komen we samen tot een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na5 december 2018 een bezwaarschrift indienen.

U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor meer informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • de reden waarom u bezwaar maakt;

  • de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.