Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2018, 262047Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Heerlen - Proef vrijlaten openingstijden (Heerlen-centrum/DHW-inrichtingen)

Start proef vrijlaten openingstijden horeca Heerlen-Centrum

Er is de afgelopen tijd gewerkt aan nieuw horecabeleid. Dit samen met vertegenwoordigers van diverse belanghebbenden. Met dit horecabeleid worden kaders aangegeven. Vanuit deze kaders worden concrete horecabeleidsregels opgesteld. Deze horecabeleidsregels worden in overleg met vertegenwoordigers van belanghebbenden en met inbreng van proeven vastgesteld. Deze proef is daar een voorbeeld van.

Vanaf 15 december 2018 hoeven de horecazaken in Heerlen-centrum (die beschikken over een Drank- en Horecawetvergunning) niet meer om een bepaald tijdstip dicht. Dit geldt voor de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Deze proefperiode duurt tot en met 14 december 2019 en geldt alleen voor horeca waar vanaf 03.00 uur toezicht aan de ingang is. Terrassen mogen gedurende deze nachten tot uiterlijk 03.00 uur open zijn.

De proef geldt voor het gebied Heerlen-Centrum. Dit betreft het gebied dat begrensd wordt door: "de Putgraaf, Dr. Poelsstraat, Raadhuisplein, Coriovallumstraat,Kruisstraat,Geerstraat,Stationsplein,Stationsstraat, Willemstraat, Klompstraat en Groene Boord tot en met de kruising met de Putgraaf, inclusief de aan de genoemde straten grenzende bebouwing."

De proef heeft een tijdelijke duur en geldt tot en met 14 december 2019. De proef vervalt daarna van rechtswege.

De proef kent ook een drietal "rode knoppen". Dit betekent dat de proef ook tussentijds kan worden beëindigd en / of horeca-inrichtingen kunnen van de pilot worden uitgesloten. De burgemeester kan eveneens de aanwijzing geven dat na 04.00 uur geen bezoekers meer toegelaten mogen worden.

Er vindt een doorlopende evaluatie plaats met vertegenwoordigers van belanghebbende, politie en handhaving.

Mocht u vragen hebben over deze proef, dan kunt u contact opnemen met dhr. Hahnraths van de afdeling Publiekszaken, te bereiken via het telefoonnummer 14 045.