Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 261505

Gepubliceerd op 6 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Instemmen met het vaststellen van de lijst 'Opdrachtgeverschap projecten in de gebiedsontwikkeling' en de kaart met grenzen van stedelijke gebieden, projecten en belangen, gemeente Amsterdam

 

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 20 november 2018 hebben besloten:

 

 • 1.

  Vast te stellen ten opzichte van de lijst ‘Opdrachtgeverschap projecten in de gebiedsontwikkeling’ d.d. 16 mei 2018, de aangepaste lijst ‘Opdrachtgeverschap projecten in de gebiedsontwikkeling’ d.d. 12 november 2018,

 • De hoofdlijnen van de aanpassingen c.q. aanvullingen zijn:

  • 1.1

   de wijziging van het ambtelijke opdrachtgeverschap van de (GREX (Grondexploitatie)) projecten en het afvoeren van de afgesloten projecten (plannen) zoals opgenomen in de lijst ‘Opdrachtgeverschap projecten in de gebiedsontwikkeling’ blad B;

 • Ten opzichte van de vorige tranche (collegebesluit d.d. 29 mei 2018), zijn er geen projectgebieden die worden aangewezen als stedelijk of lokaal gebied, project en belangen. 

  

 • 2.

  In te stemmen met het vaststellen van de in de bijlage opgenomen gewijzigde bijlage B, kaart met grenzen van stedelijke gebieden, projecten en belangen d.d. 20 november 2018. Deze kaart behoort bij de Verordening op het lokaal bestuur Amsterdam, waarmee duidelijkheid wordt gegeven over de verdeling van taken en bevoegdheden met betrekking tot het volgende project:

  • 2.1

   Deelgebied Verdi (overdragen van de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ) bevoegdheden aan het dagelijks bestuur voor een deel van het projectgebied (stadsdeel Zuid);

 

 • 3.

  Te bepalen dat het besluit zoals genoemd in beslispunten 1 en 2 in werking treedt op de dag na publicatie in het Gemeenteblad;

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Femke Halsema

burgemeester

Wil Rutten

waarnemend gemeentesecretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl