Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2018, 259356Overige overheidsinformatieGemeente Medemblik, Nagekomen melding aandachtevenement 2019, week 49

De burgemeester van Medemblik maakt op grond van de Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat er een nagekomen melding aandachtevenement 2019 is binnengekomen. Vanaf vrijdag 7 december kunt u deze melding twee weken inzien in het gemeentehuis.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij de burgemeester. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken. U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen. Het overzicht van de gemelde evenementen staat ook vermeld op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-242787.html. Na eventuele behandeling van de zienswijzen wordt de jaarplanning aandachtevenementen definitief vastgesteld.

 

20 en 21 juli

Muziekfestival

Nabij Clappslaan 1

(naast tennisbaan)

Wognum