Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 258203

Gepubliceerd op 3 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Boompjesweg 1A in Landhorst (ontwerpbesluit omgevingsvergunning)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een loods en het wijzigen van de inrichting (bouwen, milieuneutraal veranderen en vvgb beschermde natuurgebieden).

Ter inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf de volgende werkdag voor de duur van 6 weken ter inzage op het gemeentehuis Brink 3 in Sint Anthonis of u kunt het digitaal opvragen via postbus@sintanthonis.nl.

Zienswijze

U kunt binnen 6 weken na publicatie een zienswijze indienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling bij burgemeester en wethouders, Postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0485) 38 88 88.

Meer informatie

Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl