Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2018, 255302Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning - Aangevraagd, in het Zuiderpark nabij Anna Polakweg 7 te Den Haag

Algemene informatie

Het kappen van 1 Himalayaberk, 1 valse acacia en 1 zwarte els (stamdiameter 80-90cm), staande op het terrein van Milieueducatie in het Zuiderpark Anna Polakweg 7 alsmede het herplanten van bomen

 

Ons kenmerk: 201823302

Stadsdeel:

  • -

    Escamp

Locatie(s)

in het Zuiderpark nabij Anna Polakweg 7

Ontvangstdatum aanvraag:

19 november 2018

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de gemeente Den Haag.

Geef daarbij aan over welke publicatie u meer wilt weten.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.