Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2018, 254843Overige besluiten van algemene strekkingEvenementenkalender gemeente Almere 2019

Het college van burgemeester en wethouders,

 

gelezen

-het voorstel van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving;

 

 

gelet op

de Gemeentewet, artikel 2:9a van de Algemene plaatselijke verordening Almere 2011, de nota “Evenementen in Almere 2015” en de nota “Beleef het in Almere, strategisch evenementenbeleid 2017-2023”;

 

overwegende dat

evenementen bijdragen aan een levendige en aantrekkelijke stad;

 • met het strategisch evenementenbeleid wordt ingezet op het versterken van de regionale en nationale aantrekkingskracht van Almere, het meer mensen kennis laten maken met Almere door ruimte te geven aan evenementen waarbij gekozen wordt voor kwaliteit;

 • waarbij de gestelde kaders uit de nota Evenementen in Almere 2015 bepalend zijn voor de

mogelijkheid om een evenement in Almere te organiseren;

 • deze kaders zijn te vertalen in toetsing op:

  • de organisatie en deugdelijkheid van de plannen;

  • de praktische uitvoerbaarheid en veiligheid;

  • de inzet op duurzaamheid;

 • waarbij de toegevoegde waarde van evenementen wordt bepaald aan de hand van richtinggevende

criteria als:

 • het aansluiten van evenementen bij de identiteit, locaties en binding met Almere;

 • diversiteit op inhoud, in doelgroepen, in tijd en locatie en balans tussen continuïteit en vernieuwing;

  • waarbij de samengestelde evenementenkalender inzicht geeft in een goede spreiding van evenementen in tijd en locaties, de hoeveelheid evenementen en de benodigde capaciteit van hulpdiensten;

  • het vermeld worden op de evenementenkalender als voorwaarde wordt gehanteerd om in aanmerking te kunnen komen voor een evenementenvergunning;

  • de adviescommissie evenementen op basis van de gestelde criteria advies heeft uitgebracht over de samengestelde concept evenementenkalender;

  • het college het advies van de adviescommissie evenementen ongewijzigd wenst over te nemen.

 

BESLUIT

de evenementenkalender vast te stellen conform bijlage I bij dit besluit.

 

Inwerkingtreden

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 

Bezwaar

Tegen de vaststelling van de evenementenkalender kan een belanghebbende die een aanvraag voor plaatsing op de evenementenkalender heeft ingediend een bezwaarschrift indienen. Dat bezwaarschrift dient u binnen zes weken na de ontvangst van de (gedeeltelijke) afwijzingsbrief te hebben gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 200, 1300 AE Almere.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn voorzien van een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Als tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed vereist is, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van “voorlopige voorzieningen”, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) op verzoek een voorlopige voorziening treffen.

Voor door de gemeente daadwerkelijk verleende vergunningen voor evenementen verwijzen wij u naar de officiële pagina voor bekendmakingen van de overheid; https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 november 2018

de secretaris, de burgemeester,

R. Wielinga F.M. Weerwind

Bijlage I

 

Datum Evenement (indien evenement op 1 dag is, is het vak Eind grijs gemaakt)

Evenement

Risico

Locatie

Start

Eind

 

 

 

1-1-2019

 

Nieuwjaarsduik

B

Surfstrand Haven

18-1-2019

19-1-2019

Space Waste Tracking

B

Esplanade

20-1-2019

 

Crosscup Almere / Cirkelcross

B

Cirkelbos tussen Meesweg en dijk

20-1-2019

 

Vlooienmarkt

A

Sporthal Buiten

 FEBRUARI

 

 

 

 

9-2-2019

 

Apres Ski Run

B

Surfstrand Haven

10-2-2019

 

Crosscup Almere / Braambergencross

B

Braambergen

 MAART

 

 

 

 

10-3-2019

 

Vlooienmarkt

A

Sporthal Buiten

23-3-2019

24-3-2019

Voorjaarsmarkt

A

Markt

27-3-2019

 

WTC Trappenloop

B

WTC Almere

30-3-2019

 

Main Energy Business Challenge 2019

A

Grote Markt

 APRIL

 

 

 

 

13-4-2019

14-4-2019

Terassenfestival

B

Grote Markt, Belfort, Stadhuisplein, Schutterstraat

20-4-2019

 

Tijdrit Almere

B

Route (Tureluurweg)

21-4-2019

22-4-2019

Paasmarkt

A

Stadhuisplein/-promenade

26-4-2019

27-4-2019

Koningsdag/nacht Almere

C

Esplanade, Forum, Grote Markt, Stadhuisplein/promenade, Stationsplein, Schutterstraat, Diagonaal, Stationsstraat, Belfort + centrum Buiten, centrum Haven en Cascadepark in Poort

27-4-2019

 

Koningsdag4Kids

B

Parkwijk, grasveld Cranberrylaan/Parkwijklaan

 MEI

 

 

 

 

4-5-2019

5-5-2019

Viering 4 en 5 mei

C

Grote Markt, Belfort

4-5-2019

5-5-2019

United4

A

Almeerderstrand

4-5-2019

 

Dodenherdenking voor Kinderen door Kinderen

B/A

Nationaal Verzetsmonument Bos der Onverzettelijken en Jeugdland Stad

5-5-2019

 

Bevrijdingsfestival Flevoland

C

Esplanade, parkeerplein Hospitaalgarage, Forum, Stadhuisplein/promenade

18-5-2019

19-5-2019

Almere Regatta

A

Muiderzand / Markermeer

18-5-2019

19-5-2019

DUIN Triathlon & Duathlon

B

IJmeerdijk

18-5-2019

 

(Corrosia Square) Expo voor 1 Dag

A

Markt

19-5-2019

 

Nobel Run

B

Nobelhorst en Almere Hout

19-5-2019

 

Vredes Optocht

B

Route Almere Haven

23-5-2019

29-5-2019

Libelle Zomerweek

B/C

Almeerderstrand

25-5-2019

 

Suripoort festival

B

Cascadepark

26-5-2019

 

Run for Kika Almere

B

Stadslandgoed De Kemphaan

30-5-2019

1-6-2019

H20 Weekend

A

Almeerderstrand

 JUNI

 

 

 

 

7-6-2019

9-6-2019

Harbour Jazz

B

Havenkom

7-6-2019

 

Luilak Bloemenmarkt

A

Stadhuisplein/-promenade

8-6-2019

 

GROW Festival

C

Utopia-eiland

8-6-2019

10-6-2019

Pinkstermarkt

A

Globeplein

15-6-2019

16-6-2019

Floriade Festival

B

Esplanade, Grote Markt, Forum, Stationsplein, Diagonaal, Traverse, Schutterstraat, Passagebied, Weerwater, Floriadeterrein

15-6-2019

16-6-2019

Voorronde NK Beach Soccer 2019

B

Almeerderstrand

15-6-2019

 

Festival Poort Sociaal

A

Ventweg Europalaan, Nederlandstraat, Nederlandhof

15-6-2019

 

Eindfeest Windesheim Flevoland

B

Lumierestrand

22-6-2019

 

Mid Summer Night Windsurfing

B

Surfstrand Haven

22-6-2019

29-6-2019

Blij met de bijbel

A

Manifestatieveld

22-6-2019

23-6-2019

Ultimate Team Challenge 2019

B

Almeerderstrand

23-6-2019

 

Automotive Festival Almere

B

Grote Markt, Forum, Stadhuisplein/promenade, Stationsplein, Belfort, Schutterstraat, Citadel, Diagonaal

23-6-2019

 

Custom Turbo Meeting 2019

B

Esplanade

26-6-2019

 

Haringparty Almere

A

Veerkade 10

29-6-2019

30-6-2019

World Citizen Weekend

B

Esplanade

29-6-2019

 

Surinamedag

A

Schoolstraat

 JULI

 

 

 

 

3-7-2019

 

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

6-7-2019

7-7-2019

Free Festival en Summerpark Festival

C

Almeerderstrand

6-7-2019

 

Dag van de Eenheid, Liefde en Respect

A

Grote Markt

6-7-2019

 

SuriMakandra 2.0

B

Evenemententerrein Almere Buiten

6-7-2019

 

ThanksLiving

B

Strand Almere Haven/Sluiskade

10-7-2019

 

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

14-7-2019

 

Ouder en Kind Festival

A

Arnhemplein

17-7-2019

 

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

20-7-2019

21-7-2019

Gestrand

C

Strandbad Duin

21-7-2019

 

Kinderdorp

B

Lumierepark

21-7-2019

22-7-2019

Zomermarkt

A

Stadhuisplein/-promenade

24-7-2019

 

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

27-7-2019

 

Patterns outdoor 2019

B

Almeerderstrand

31-7-2019

 

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

 AUGUSTUS

 

 

 

 

7-8-2019

 

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

11-8-2019

 

Lumiereparkfestival

B

Lumierepark

14-8-2019

 

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

15-8-2019

 

Indie-herdenking

B

Nationaal Verzetsmonument Bos der Onverzettelijken

21-8-2019

 

Forever Young Festival

B

Esplanade

23-8-2019

 

(Corrosia Square) Openluchtfilm

A

Markt

24-8-2019

 

Strandfestival ZAND

C

Almeerderstrand

25-8-2019

 

Nickelodeon Familie Festival

C

Almeerderstrand

26-8-2019

30-8-2019

Introductieweek 2019

B

Esplanade, Grote Markt, Forum, Stadhuisplein/promenade, Markt (Haven)

31-8-2019

 

Suribuiten festival

A

Evenemententerrein Almere Buiten

 SEPTEMBER

 

 

 

 

2-9-2019

15-9-2019

New Town Architecture Summerschool

A

Almeerderstrand

6-9-2019

8-9-2019

Almere Haven Festival

B

Havenkom, Markt, Deltastraat, Kerkgracht

13-9-2019

15-9-2019

Urban Campsite (met verhalen)

B

Almeerderstrand

13-9-2019

15-9-2019

Challenge Almere-Amsterdam

C

Esplanade + route

14-9-2019

15-9-2019

Blues & Jazz

A

Grote Markt, Belfort en Stationsplein

21-9-2019

 

Wereldfestival

B

Evenementenplein Almere Buiten en Globeplein

21-9-2019

 

Haven zingt Hazes

B

Havenkom

21-9-2019

 

(Corrosia Square) Corrosia Danst

A

Markt

27-9-2019

29-9-2019

Theater & Muziek Festival (diverse tijden)

B

Grote Markt, Forum, Stadhuisplein/promenade,Passages, Diagonaal, Schutterstraat, Stationsplein

28-9-2019

29-9-2019

Popronde Almere

A

Esplanade, Grote Markt, Forum, Stadhuisplein/promenade

28-9-2019

 

Bos der onverzetteljiken

A

Nationaal Verzetsmonument Bos der Onverzettelijken en Jeugdland Stad

29-9-2019

 

30 van Almere

B

Topsportcentrum

 OKTOBER

 

 

 

 

12-10-2019

13-10-2019

Najaarsmarkt

A

Markt

19-10-2019

20-10-2019

Fun & Science Festival

A/B

Grote Markt, Forum, Stadhuisplein/promenade, Stationsplein

 NOVEMBER

 

 

 

 

1-11-2019

3-11-2019

Najaarsmarkt

A

Globeplein

9-11-2019

10-11-2019

Walk the Night Almeerderstrand

A

Almeerderstrand

16-11-2019

 

Sinterklaasintocht

C

Markt en Havenkom

16-11-2019

 

Sintparade Almere Centrum

C

Route Forum - Stationsplein

 DECEMBER

 

 

 

 

14-12-2019

 

(Corrosia Square) - Winterbingo 2018

A

Markt

 

Bijlage II

Toelichting advies evenementencommissie

Sinds de vaststelling van het strategisch evenementenbeleid in 2017 wordt voorafgaand aan het nieuwe evenementenseizoen de evenementenkalender opgesteld en voor instemming voorgelegd aan het college. Dit is een bewuste keuze vanwege de raakvlakken van evenementen met de diverse portefeuilles. De bevoegdheid tot het vaststellen van de evenementenkalender is belegd in de APV. Plaatsing op de kalender betekent niet automatisch dat een evenementenvergunning wordt verleend. Benadrukt wordt dat het vergunningverleningstraject na toekenning van een plaats op de evenementenkalender alsnog op reguliere wijze plaatsvindt.

 

Met het vaststellen van de evenementenkalender wordt uitvoering gegeven aan het strategisch evenementenbeleid om te kunnen sturen op een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van evenementen. Ter bewaking van de leefbaarheid wordt tevens getracht de evenementen in tijd en ruimte te spreiden over de diverse locaties in de stad. Door deze aanpak wordt in breder verband naar de meerwaarde van evenementen gekeken.

 

Door het beleid geven wij prioriteit aan evenementen die nauw verbonden zijn met de identiteit van de stad en die haar karakter en positionering versterken. En daarmee passend bij de, vanuit het citymarketingbeleid bepaalde, pijlers:

 • Jong en innovatief: Almere is jong, modern en vol nieuwe ideeën. Experimenteren en pionieren hoort bij deze stad, altijd nieuwsgierig naar hoe het anders kan. Dit onderscheidende beeld willen we benadrukken, ook met onze evenementen.

 • Moderne architectuur: zowel in het centrum als in de experimentele woningbouw door de hele stad; Almere ziet er fysiek anders uit dan de meeste steden. Evenementen bieden een kans om die unieke omgeving te gebruiken, te laten zien en te laten ervaren.

 • Stad aan het water: de unieke ligging aan het Weerwater, het Gooimeer én het Markermeer maakt Almere een bijzonder aantrekkelijke stad. Water trekt – het is een belangrijk voordeel boven andere steden in de regio. Evenementen die de stranden en de watersportmogelijkheden onder de aandacht brengen, versterken dit beeld én die beleving in de stad.

 • Growing Green City: Almere laat zien hoe natuur en stad samen gaan, nu en in de toekomst. We zien dat terug in de vele parken en bossen waar Almere om geliefd is, maar ook in inventieve oplossingen die bijdragen aan lokaal voedsel, schone energie en wat groen doet voor de gezondheid van onze inwoners. Evenementen zijn bij uitstek geschikt om mensen mee te nemen in de groene ambities van de stad.

 

Beoordelingscriteria en kaders

De evenementencommissie heeft de aanmeldingen beoordeeld en de kalender samengesteld volgens de in de nota opgenomen afwegingscriteria:

 • het aansluiten van evenementen bij de identiteit, locaties en binding met Almere;

 • diversiteit op inhoud, in doelgroepen, in tijd en locatie en in continuïteit en vernieuwing;

en waarbij dit wordt beoordeeld binnen een kader dat ingaat op

 • de organisatie en deugdelijkheid van het plan;

 • de praktische uitvoerbaarheid en veiligheid;

 • de inzet op duurzaamheid.

 

Totstandkoming advies evenementencommissie

De adviescommissie evenementen bestaat uit een combinatie van gemeentelijke vertegenwoordigers en een vertegenwoordiger van ACM. Organisatoren hadden de mogelijkheid om uiterlijk 1 september een aanmelding voor de evenementenkalender van 2019 te doen. Er zijn 105 aanmeldingen ontvangen.

 • Een aantal evenementen valt binnen de, in 2018 gewijzigde, algemene regels om vergunningsvrij georganiseerd te kunnen worden. Hierdoor kan plaatsing op de kalender achterwege blijven.

 • Een aantal evenementen vindt plaats op binnenlocaties waarbij het voldoen aan bestaande gebruiksvoorschriften van het gebouw volstaat. Dit betreft bijvoorbeeld enkele sportevenementen in reguliere sportaccommodaties of concerten in horecagelegenheden.

 • Een aantal organisatoren hebben hun aanmelding in heroverweging genomen

of teruggetrokken.

 

De adviescommissie heeft gesprekken met organisatoren gevoerd. Dit heeft bij sommige evenementen geleid tot verplaatsing op de kalender in tijd en/of plaats, zodat een betere spreiding is ontstaan. Daarnaast heeft een aantal organisatoren aangegeven of meer tijd nodig te hebben om hun plannen uit te werken of het evenement naar een binnenlocatie te verplaatsen, waardoor plaatsing op de kalender is komen te vervallen. De 86 overgebleven evenementen zijn allen beoordeeld en getoetst aan de bestaande mogelijkheden en criteria uit het strategisch evenementenbeleid.

 

Het merendeel van de aangemelde evenementen is op de kalender geplaatst.

Het gaat hierbij om de volgende verdeling in categorieën:

 • 16 (multi)culturele evenementen

 • 16 sportevenementen

 • 9 markten/braderieën

 • 13 muziekevenementen

 • 8 nationale feestdagen/volksfeesten

 • 23 overige evenementen

 

Er zijn dit jaar 9 nieuwe evenementen op de kalender geplaatst. Daarnaast zijn er veel bestaande evenementen opnieuw geplaatst. Een deel daarvan zijn de volksfeesten en door de jaarkalender bepaalde evenementen (Nieuwjaarsduik, Koningsdag, Sinterklaas). Verder zijn de bestaande evenementen in vele gevallen Almeerse initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie in en economische spin-of voor de stad.

 

De adviescommissie heeft geadviseerd om 1 aanmelding niet te honoreren en 1 aanmelding gedeeltelijk te honoreren. Deze aanmeldingen waren voor dagen en locaties waarvoor meerdere aanmeldingen zijn ontvangen en daarom heeft de adviescommissies hierin keuzes moeten maken. De aanmeldingen die wel gehonoreerd zijn, scoorden beter op de beoordelingscriteria van het strategisch evenementenbeleid, zoals diversiteit op inhoud en aansluitend bij de identiteit van de locatie.

 

Aanvragen gedurende 2019

Aanvragen die na de sluitingsdatum 1 september 2018 zijn en nog worden ontvangen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Ook deze worden op dezelfde wijze beoordeeld door de adviescommissie evenementen. Hierbij wordt uiteraard gekeken welke ruimte de reeds vastgestelde evenementenkalender nog biedt.