Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2018, 251604VerordeningenBesluit bekendmaking Subsidieplafonds kalenderjaar 2019 Subsidieregeling non-formele volwasseneneducatie en lokale projecten volwasseneneducatie Stedendriehoek en Noord Veluwe 2019

 

Subsidieplafonds kalenderjaar 2019 Subsidieregeling non-formele volwasseneneducatie en lokale projecten volwasseneneducatie Stedendriehoek en Noord Veluwe 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, gelet op artikel 2.5 en 3.6 van de Subsidieregeling non-formele volwasseneneducatie en lokale projecten volwasseneneducatie Stedendriehoek en Noord Veluwe 2019

Besluit:  

De subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2019, bedoeld in artikel 2.5 en 3.6 van de Subsidieregeling non-formele volwasseneneducatie en lokale projecten volwasseneneducatie Stedendriehoek en Noord Veluwe 2019 als volgt vast te stellen:

Subsidieplafonds

a. non-formele volwasseneneducatie Stedendriehoek en Noord Veluwe 2019:

€ 545.711,-

Dit plafond is onderverdeeld in de volgende deelplafonds:

gemeente Apeldoorn

€ 147.689,-

gemeente Brummen

€ 20.893,-

gemeente Deventer

€ 106.333,-

gemeente Elburg

€ 18.107,-

gemeente Epe

€ 28.547,-

gemeente Ermelo

€ 22.339,-

gemeente Harderwijk

€ 53.975,-

gemeente Lochem

€ 21.274,-

gemeente Nunspeet

€ 21.708,-

gemeente Olst-Wijhe

€ 9.441,-

gemeente Putten

€ 18.074,-

gemeente Voorst

€ 14.591,-

gemeente Zeewolde

€ 16.607,-

gemeente Zutphen

€ 46.133,-

b. non-formele lokale projecten volwasseneneducatie Stedendriehoek en Noord Veluwe 2019 :

€ 338.440,-

Dit plafond is onderverdeeld in de volgende deelplafonds:

gemeente Apeldoorn

€ 98.459,-

gemeente Brummen

€ 11.022,-

gemeente Deventer

€ 70.889,-

gemeente Elburg

€ 9.552,-

gemeente Epe

€ 15.060,-

gemeente Ermelo

€ 11.785,-

gemeente Harderwijk

€ 28.475,-

gemeente Lochem

€ 14.183,-

gemeente Nunspeet

€ 11.452,-

gemeente Olst-Wijhe

€ 8.784,-

gemeente Putten

€ 9.535,-

gemeente Voorst

€ 9.727,-

gemeente Zeewolde

€ 8.761,-

gemeente Zutphen

€ 30.755,-

De bovengenoemde plafonds zijn door het college vastgesteld voordat het bedrag van de WEB-middelen in 2019 exact bekend was. Dit bedrag kan nog veranderen doordat het bedrag dat meegenomen kan worden uit 2018 anders is dan begroot. Wijziging van de subsidieplafonds behoort daarom tot de mogelijkheden. Als blijkt dat de subsidieplafonds gewijzigd moeten worden, dan wordt dit zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Wijze van verdeling

De verdeling vindt plaats conform de in de Subsidieregeling non-formele volwasseneneducatie en lokale projecten volwasseneneducatie Stedendriehoek en Noord Veluwe 2019 vastgestelde wijze van verdeling. De aanvraag voor subsidie dient vóór 1 mei 2019 ingediend te worden via het daarvoor ter beschikking gestelde digitale aanvraagformulier.

Aldus vastgesteld door het college van b&w d.d. 13 november 2018.

De griffier,

De burgemeester,