Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2018, 244259Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning - Beschikking verleend regulier in heroverweging, Scheveningseweg 21 tot en met 235 en Canergieplein 5 te Den Haag

Algemene informatie

Het kappen van 130 bomen en het verplanten van 30 bomen (stamomtrekken 30-287 cm), staande langs de openbare weg ter hoogte van Scheveningseweg 21 tot en met 235 en Carnegieplein 5 (traject tramlijn 1)

 

Ons kenmerk: 201801600

Categorie:

  • -

    Kappen

Stadsdeel:

  • -

    Centrum

  • -

    Scheveningen

Locatie(s)

Scheveningseweg 21 tot en met 235 en Canergieplein 5

Datum bekendmaking besluit:

13 november 2018

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Beroepsclausule rechtbank Den Haag

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank Den Haag. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw beroepschrift dan in via het digitale loket van de rechtspraak. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.

Heeft u geen internet, dan kunt u het beroepschrift opsturen naar: Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht.

Voorlopige voorziening

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.