Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânGemeenteblad 2018, 237710Overige overheidsinformatieInkoop- en aanbestedingsbeleid

Het college van B&W heeft op 18 april 2017 het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Súdwest-Fryslân 2017 vastgesteld. In het beleid staat onder andere beschreven welke aanbestedingsprocedures de gemeente volgt bij de inkoop van werken, leveringen en diensten. Dit beleid is op 1 mei 2017 in werking getreden.

Op 9 mei 2017 is het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Súdwest-Fryslân 2017 gepubliceerd met als nummer 76646. Met een verwijzing naar de website van de gemeente Súdwest-Fryslân waar het document van het inkoop-en aanbestedingsbeleid gemeente Súdwest-Fryslân 2017 gepubliceerd stond.

In verband met een nieuwe gemeentelijke website wordt het document van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Súdwest-Fryslân 2017 opnieuw gepubliceerd.