Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 224706Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking winkeltijden zondag 23 en zondag 30 december 2018

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 oktober 2018 besloten hebben dat op 23 en 30 december 2018 de winkels in de gehele gemeente open mogen van 10:00u tot 17:00u.

 

Om dit mogelijk te maken is op basis van de Winkeltijdenverordening Stichtse Vecht aan de winkels in de kernen Breukelen, Loenen en Maarssen (inclusief Maarssenbroek) vrijstelling voor deze dag verleend om de winkels om 10:00u te openen in plaats van 12:00u. Voor de andere winkels zijn 23 en 30 december 2018 aangewezen als koopzondag met als openingstijden 10:00u tot 17:00u.

 

Vragen over het besluit? Bent u het niet eens met het besluit of is het besluit onduidelijk? U kunt ons dan bellen. Een medewerker van de gemeente neemt het besluit dan graag met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur op telefoonnummer 14 0346. De naam van de medewerker die u kan helpen met uw vragen staat bovenaan deze brief. Let op: wacht niet te lang met contact opnemen want de termijn waarbinnen een bezwaarschrift moet worden ingediend loopt gewoon door. Komen we er samen niet uit of wilt u liever geen persoonlijk contact? U kunt dan een bezwaarschrift indienen. Bezwaar Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders. U kunt online bezwaar maken, zie www.stichtsevecht.nl/bezwaar. Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is postbus 1212, 3600 BE te Maarssen. In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan:  de dagtekening;  uw volledige naam- en adresgegevens;  uw handtekening;  een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent; en  de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent. We vragen u om ook een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent aan uw bezwaarschrift