Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 219849VerordeningenVervallen beleidsregels

 

Het college heeft op 18 september 2018 de Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en Loonkostensubsidie Stichtse Vecht 2018 vastgesteld.

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2018.

Met de inwerkingtreding van deze beleidsregels komen de volgende beleidsregels te vervallen:

A. Beleidsregel beschut werk 2015 (09-07-2015)

B. Beleidsregel loonwaardebepaling 2015 (13-07-2015)

C. Beleidsregel voorzieningen minderjarigen en kwetsbare jongeren 2015 (13-07-2015)

D. Beleidsregel persoonlijke ondersteuning en voorzieningen 2015 (13-07-2015)

E. Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 (13-07-2015)

F. Beleidsregel onderwijsmogelijkheden van jongeren in de Wet werk en bijstand (30-05-2013)

Stichtse Vecht, 17 oktober