Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2018, 218819Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning - Verlengen behandeltermijn regulier, Machiel Vrijenhoeklaan ongenummerd nabij de keerlus te Den Haag

Algemene informatie

Het kappen van 2 veld-esdoorns (stamomtrekken 63-94 cm) staande aan de Machiel Vrijenhoeklaan ongenummerd nabij de keerlus ten behoeve van de aanleg van een fietspad

 

Ons kenmerk: 201815287

Categorie:

  • -

    Kappen

Stadsdeel:

  • -

    Loosduinen

Locatie(s)

Machiel Vrijenhoeklaan ongenummerd nabij de keerlus

Datum bekendmaking besluit:

11 oktober 2018

Ter informatie

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.