Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2018, 217716Overige besluiten van algemene strekkingRaadsbesluit Nationale ombudsman en klachtbehandeling, gemeente Harderwijk

De raad van de gemeente Harderwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 september 2018, nummer h180056958;

 

besluit:

 

 • 1.

  voor het tweedelijns klachtrecht formeel aan te sluiten bij de Nationale Ombudsman;

 • 2.

  klachtbehandelaars aan te wijzen, conform het document ‘’Klachtbehandelaars gemeente Harderwijk;

 • 3.

  de ‘Verordening Ombudscommissie gemeente Harderwijk 2005’ en de ‘Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk’’ in te trekken.

   

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Harderwijk in zijn openbare vergadering van 4 oktober 2018.

 

de heer H.J. van Schaik

voorzitter

de heer H.R. Lanning

raadsgriffier