Gemeenteblad van Hardenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergGemeenteblad 2018, 216895VerordeningenOpheffing Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maakt bekend dat:

 

 • 1.

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen;

 • 2.

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 • 3.

  de burgemeester van de gemeente Ommen; en

 • 4.

  de burgemeester van de gemeente Hardenberg;

ieder voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft:

 

op 5 oktober 2018 in gezamenlijkheid hebben besloten:

 

 • 1.

  de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg per 1 januari 2019 op te heffen;

 • 2.

  het "Liquidatieplan Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg" vast te stellen;

 • 3.

  dit besluit in werking te laten treden op de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant.