Gemeenteblad van Zoetermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerGemeenteblad 2018, 215895Overige overheidsinformatieAgenda en notulen, vergaderschema commissies, maandag 15 oktober 2018, gemeente Zoetermeer

Agenda maandag 15 oktober 2018  

 

Op het moment van publiceren van deze agenda kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.De meest actuele agenda met bijbehorende stukken vindt u in het Raadsinformatiesysteem Zoetermeer via www.raadzoetermeer.nl onder de betreffende vergaderdatum. De vergaderingen van de commissies worden gehouden in de raadzaal en commissiezaal (ingang Engelandlaan 502) van het Stadhuis. 

 

Spreekrecht

Bij de raads- en commissievergaderingen is het mogelijk om voorafgaand aan de vergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden voor het spreekrecht kan tot op de dag van de vergadering uiterlijk tot 12.00 uur. Dit kan telefonisch bij de griffie via telefoonnummer 14 079 of via e-mail griffie@zoetermeer.nl. Wilt u inspreken? Meer informatie vindt u op www.raadzoetermeer.nl onder ‘Denk & doe mee’.

 

Internetuitzendingen

Alle raads- en commissievergaderingen in de raadzaal zijn live te volgen op internet via www.raadzoetermeer.nl. Alle opnamen kunt u ook achteraf terugzien en/of beluisteren.

 

Twitter en Facebook

Volg de raad via twitteraccount @raadzoetermeer of vindt de raad op Facebook: GemeenteraadZoetermeer.

 

RAADZAAL

 

Commissie Samenleving en commissie Stad PLENAIR

Aanvang: 19:30 uur

Eindtijd: 20:30 uur

 

 • 1.

  Opening en vaststelling agenda

 • 2.

  Spreekrecht

 • 3.

  Mededelingen

 • 4.

  Rondvraag

 • 5.

  Vaststelling besluitenlijsten en toezeggingenlijst

 • 6.

  Vaststelling lijst met hamerstukken voor de raad van 5 november 2018:

 • 6.a

  Raadsvoorstel bestemmingsplan Van Duvenvoordepad

 • 7

  Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden

 • 8

  Raadsvoorstel zienswijze Beleidsplan Rampenbestrijding en crisisbeheersing

 • 9

  Sluiting

   

RAADZAAL

 

Commissie Stad

Aanvang: 20:40 uur

Eindtijd: 23:00 uur

 

 • 1.

  Raadvoorstel Locatie onderzoek en advies ten behoeve van nieuw zwembad

 

COMMISSIEZAAL Commissie Samenleving

Aanvang: 20:40 uur

Eindtijd: 23:00 uur

 

 • 1.

  Raadsvoorstel Rentenota 2018

 • 2.

  Twee raadsvoorstellen aanpassingen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2018:

 • 2.a

  Raadsvoorstel Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2018

 • 2.b

  Raadsvoorstel Technische aanpassingen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2018

 • 3

  Raadsvoorstel Invoering exploitatievergunning Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Zoetermeer