Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2018, 21423Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning - Aangevraagd, Scheveningseweg 21 tot en met 235 en Canergieplein 5 te Den Haag

Algemene informatie

Het kappen van 128 bomen en het verplanten van 30 bomen (stamomtrekken 22-290 cm), staande langs de openbare weg ter hoogte van Scheveningseweg 21 tot en met 235 en Canergieplein 5 alsmede het herplanten van 164 bomen

 

Ons kenmerk: 201801600

Stadsdeel:

  • -

    Centrum

  • -

    Scheveningen

Locatie(s)

Scheveningseweg 21 tot en met 235 en Canergieplein 5

Ontvangstdatum aanvraag:

26 januari 2018

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de gemeente Den Haag.

Geef daarbij aan over welke publicatie u meer wilt weten.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.