Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 213782

Gepubliceerd op 10 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) van burgemeester en wethouders en ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het oprichten van een horecabedrijf (Gerritshoeve) met een gedeelte terras, Planetenweg 201, 2132 HL Hoofddorp, Architectenbureau Gijs de Waal, Zaak 4549025, OLO-nummer: 3047629.

Ter inzage en zienswijzen

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen (Bekendmakingen gemeente Haarlemmermeer-Overige-Overig) en bij de gemeente Haarlemmermeer (op afspraak via 0900-1852), Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over het ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen naar voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Postbus 209, 1500 EE Zaandam. Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke omgevingsvergunning kan worden ingediend als men belanghebbende is bij deze beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl