Gemeenteblad van Nissewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardGemeenteblad 2018, 213600Plannen | ruimtelijkGemeente Nissewaard - Wijzigingsplan Kreek Vliegerwetering onherroepelijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juni 2018 het wijzigingsplan Kreek Vliegerwetering vastgesteld. In het wijzigingsplan wordt de aanleg van een kreek mogelijk gemaakt.

Tijdens de inzage termijn is geen beroep ingesteld. Het wijzigingsplan is met ingang van 11 september 2018 onherroepelijk geworden.

Over Kreken kweken

Op Voorne-Putten bevinden zich veel oude kreeklopen. Met het project ‘Kreken kweken’ willen de gemeenten op Voorne-Putten de oude kreken in het landschap terugbrengen. De aanleg van de Kreek Vliegerwetering is een van de plannen in dit project.

Plangebied

Het wijzigingsplan ligt in het geldende bestemmingsplan Buitengebied West ten zuiden van de Drieëndijk en ten oosten van de Boomweg in Abbenbroek en wordt begrenst door de waterlopen.

Planfase

Onherroepelijk

Plannummer

NL.IMRO.1930.WPBGDKREEKVLW-3001

Inzage

U kunt het wijzigingsplan Kreek Vliegerwetering bekijken:

Reacties

U kunt niet meer reageren op het wijzigingsplan.

Inwerkingtreding

Het Wijzigingsplan Kreek Vliegerwetering is op 11 september 2018 in werking getreden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het wijzigingsplan neem dan contact op met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 140181.