Gemeenteblad van Nissewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardGemeenteblad 2018, 213469Plannen | ruimtelijk



Gemeente Nissewaard - Wijzigingsplan Kreek Zuidlandse Zoom onherroepelijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juni 2018 het wijzigingsplan Kreek Zuidlandse Zoom vastgesteld. In het wijzigingsplan wordt de aanleg van een kreek mogelijk gemaakt.

Tijdens de inzage termijn is geen beroep ingesteld. Het wijzigingsplan is met ingang van 11 september 2018 onherroepelijk geworden.

Over Kreken kweken

Op Voorne-Putten bevinden zich veel oude kreeklopen. Met het project ‘Kreken kweken’ willen de gemeenten op Voorne-Putten de oude kreken in het landschap terugbrengen. De aanleg van de Kreek Zuidlandse Zoom is een van de plannen in dit project.

Plangebied

De begrenzing van het wijzigingsplan wordt globaal gevormd door de kruising tussen de bestaande watergang aan de achterzijde van de percelen aan de Haasdijk en het fietspad over de voormalige trambaan. Dit is ten zuiden van het perceel Haasdijk 14a. Oostwaarts volgt het plangebied de bestaande watergang ten zuiden van de Haasdijk tot aan de volkstuinen aan de Kerkweg in Zuidland.

Planfase

Onherroepelijk.

Plannummer

NL.IMRO.1930.WPBGDKREEKZLZ-3001

Bekijken

U kunt het Wijzigingsplan Kreek Zuidlandse Zoom bekijken op:

Reacties

U kunt niet meer reageren op het wijzigingsplan.

Inwerkingtreding

Het Wijzigingsplan Kreek Zuidlandse Zoom is op 11 september 2018 in werking getreden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het wijzigingsplan neem dan contact op met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 140181.