Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 207282Overige overheidsinformatieOPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 40-2018

 

INGEKOMEN AANVRAGEN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Dossiernummer

Johan Frisopark 19

Verplaatsen en vervangen schutting, verlengen garage en plaatsen terrasoverkapping

Bouwen

21-09-2018

WV-18-01640

Acacia 11

Uitbreiden woonhuis

Bouwen

22-09-2018

WV-18-01641

Fabrieksweg 17

Aanleggen inrit/uitweg

Inrit/uitweg

24-09-2018

WV-18-01651

U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

 

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN waartegen bezwaar kan worden gemaakt

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Secretaris L. Jansenstraat 38

Uitbreiden woning

Bouwen

27-9-2018

WV-18-01142

Kapelweg 40

Bouwen loods/veldschuur en milieuneutraal veranderen

Bouwen/Milieu

27-9-2018

WV-18-01087

 

Vergunning invalideparkeerplaats

(Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, artikel 12)

Locatie

Omschrijving

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Witte de Withstraat 19

Gehandicapteparkeerplaats

25-9-2018

HZ_AIP-18-01634

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

 

 

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Weigeren kansspelvergunning

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Nieuwstraat 55

Weigeren aanvraag vergunning plaatsen kansspelautomaten

Apv

24-09-2018

HZ_SPA-18-01515

 

Maatwerkvoorschriften

(Activiteitenbesluit milieubeheer, diverse artikelen)

Locatie

Omschrijving

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Hallenweg 21

Besluit opleggen maatwerkvoorschriften

24-09-2018

MAATW-18-00070

Hallenweg 25

Besluit opleggen maatwerkvoorschriften

24-09-2018

MAATW-18-00071

Zandweg 11

Besluit opleggen maatwerkvoorschriften

24-09-2018

MAATW-18-00062

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.