Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 207118Overige besluiten van algemene strekkingTechnische wijzigingen CAR/UWO en uitwerking cao-afspraak

 

Het college heeft op 25 september 2018 besloten tot het vaststellen van diverse rechtspositioneel technische wijzigingen n.a.v. twee ontvangen LOGA circulaires (incl. bijlagen) met ingang van de data zoals genoemd in de navolgende circulaires:

1.LOGA circulaire, kenmerk TAZ/U201800181 d.d. 29 mei 2018;

2.LOGA circulaire, kenmerk TAZ/U201800473 d.d. 24 juli 2018.

Stichtse Vecht, 1 oktober 2018