Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2018, 196673Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan Batau gemeente Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat, met ingang van 17 september 2018 tot en met 29 oktober 2018 het ontwerpbestemmingsplan Batau – NL.IMRO.0356.BPBA2017-ON02 met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt.

 

Het bestemmings plan

Het ontwerpbestemmingsplan Batau betreft een herziening van de bestemmingsplannen Batau-Noord en Batau-Zuid. In het bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Wel is geprobeerd om (in lijn met de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2021 in werk treedt) het plan beter leesbaar en digitaal makkelijker toegankelijk te maken.

 

Hoe kunt u het plan inzien?

Vanuit huis kunt u het bestemmingsplan vanaf 17 september inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

met planid: NL.IMRO.0356.BPBA2017-ON02 en op de gemeentelijke website http://ropubliceer.nieuwegein.nl.

Ook ligt het plan vanaf 17 september 2018 tot en met 29 oktober 2018 voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

 

Hoe kunt u reageren?

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein:

schriftelijk, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van zienswijze Ontwerpuitwerkingsplan Handelskade 13; of

mondeling op afspraak bij mevrouw A. Lont-Benjamins, telefoonnummer (030) 607 1978; of

digitaal met het formulier “Zienswijze ruimtelijke plan(nen)”, te vinden via https://tripleforms.nieuwegein.nl/formulier/scZienswijze.aspx