Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 184489VerordeningenIntrekken besluit

Het college heeft op 25 juni 2018 een nieuw privacybeleid vastgesteld. Dit beleid is op 11 juli 2018 in werking getreden. Met ingang van die datum is de oude privacyregeling voor het sociaal domein ingetrokken.