Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2018, 181611Plannen | ruimtelijkUitwerkingsplan “Handelskade 13” gemeente Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat, met ingang van 27 augustus tot en met 8 oktober het ontwerpuitwerkingsplan “Handelskade 13” – NL.IMRO.0356.BPUHL2018HER001-ON01 met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt.

 

Waarom dit uitwerkingsplan ?

Het ontwerpuitwerkingsplan is een uitwerking van de bestemming “Uit te werken woondoeleinden” uit het bestemmingsplan “(Hoog)zandveld-Lekboulevard”. Het plan ziet op de bouw van 16 woningen met daarbij behorende infrastructuur en groen op het perceel Handelskade 13.

 

Hoe kunt u het plan inzien?

U bent van harte welkom tijdens de inloopavond op 4 september 2018 van 19:00 tot 20:30 in Brasserie Het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt het plan hier inzien en om een mondelinge toelichting vragen.

Vanuit huis kunt u het uitwerkingsplan vanaf 27 augustus inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

met planid: NL.IMRO.0356.BPUHL2018HER001-ON01 en op de gemeentelijke website http://ropubliceer.nieuwegein.nl.

Ook ligt het plan vanaf 27 augustus tot en met 8 oktober voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

 

Hoe kunt u reageren?

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein:

schriftelijk, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van zienswijze Ontwerpuitwerkingsplan Handelskade 13; of

mondeling op afspraak bij mevrouw A. Lont-Benjamins, telefoonnummer (030) 607 1978; of

digitaal met het formulier “Zienswijze ruimtelijke plan(nen)”, te vinden via https://tripleforms.nieuwegein.nl/formulier/scZienswijze.aspx