Gemeenteblad van Drimmelen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenGemeenteblad 2018, 173591Overige overheidsinformatieWeek 32 Algemene Biesboschverordening

 

Het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch is van plan om de Algemene Verordening, houdende regels ten aanzien van water, land, recreatie en natuur in de Biesbosch, te wijzigen. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op het verbeteren van de mogelijkheid tot handhaving van de verordening.

Het wijzigingsbesluit en de volledige tekst van de verordening waarin de wijzigingen zichtbaar zijn liggen ter inzage van vrijdag 10 augustus tot en met vrijdag 21 september 2018. Tijdens deze periode en dus tot en met uiterlijk vrijdag 21 september 2018 kunt u een inspraakreactie indienen.

U kunt het ontwerp wijzigingsbesluit en de volledige tekst van de verordening waarin de wijzigingen zichtbaar zijn vinden op www.np-debiesbosch.nl, onder de kop ‘organisatie’ en u kunt deze inzien op de gemeentehuizen van Dordrecht, Drimmelen en Werkendam.

Uw reacties kunt u sturen aan het secretariaat van het Parkschap, t.a.v. mevr. J.T. Kalle, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.