Gemeenteblad van Halderberge

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HalderbergeGemeenteblad 2018, 17332Overige besluiten van algemene strekkingWijziging tarieventabel behorend bij Verordening op de heffing en invordering van leges 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 10 van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2018;

besluit:

tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2018:

  • 1.

    het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening te verwijderen (titel 3, hoofdstuk 6, artikel 3.6);

  • 2.

    het tarief voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een identiteitskaart voor personen die op het moment van aanvragen 18 jaar of ouder zijn, naar beneden bij te stellen tot € 51,05 (titel 1, hoofdstuk 2, artikel 1.2.5.1);

  • 3.

    het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs naar beneden bij te stellen tot € 39,45 (titel 1, hoofdstuk 3, artikel 1.3.1).

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2018,

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Halderberge,

de secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C.G. Jacobs mevrouw drs. J. Vonk - Vedder