Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2018, 160831Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning - Aangevraagd, tussen Zuiderkroonstraat ter hoogte van nummer 3, Zonweg tegenover nummer 41 en begraafplaats St. Barbara te Den Haag

Algemene informatie

Het kappen van 216 bomen (stamomtrekken 34-254cm), staande aan weerszijde van de watergang tussen Zuiderkroonstraat ter hoogte van nummer 3, Zonweg tegenover nummer 41 en begraafplaats St. Barbara alsmede het herplanten van 58 bomen

 

Ons kenmerk: 201814495

Stadsdeel:

  • -

    Laak

Locatie(s)

tussen Zuiderkroonstraat ter hoogte van nummer 3, Zonweg tegenover nummer 41 en begraafplaats St. Barbara

Ontvangstdatum aanvraag:

19 juli 2018

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de gemeente Den Haag.

Geef daarbij aan over welke publicatie u meer wilt weten.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.