Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Kaag en Braassem

De burgemeester van Kaag en Braassem,

overwegende:

 

 • -

  dat het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • -

  dat artikel 2:67 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem (APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 • -

  dat artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • -

  dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister door de politie een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitaal Opkopers Register (DOR);

 • -

  dat het DOR is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • -

  dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister), zodat handelaren daarin aantekening moeten houden van gebruikte of ongeregelde goederen;

 • -

  dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

 • -

  dat het voor handelaren niet langer is toegestaan een papieren registratie bij te houden;

 • -

  dat het RDW-kentekenregister reeds voorziet in een verplichte registratie van Nederlands gekentekende voertuigen en gekentekende tweewielers;

 • -

  dat het kentekenregister van het RDW afdoende werkt om heling van gestolen voertuigen tegen te gaan;

 

gelet op:

 

 • -

  artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem;

 • -

  artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht;

 • -

  artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht;

 

BESLUIT:

 • 1.

  dat het Digitaal Opkopers Register (DOR) wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2:67 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem en artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht;

 • 2.

  dat de registratie in het DOR verplicht wordt gesteld voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen;

 • 3.

  dat het voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen niet langer is toegestaan een papieren registratie bij te houden;

 • 4.

  dat vrijstelling voor het DOR wordt verleend aan de opkopers van tweedehands Nederlands gekentekende voertuigen en gekentekende tweewielers;

 • 5.

  dat het RDW-kentekenregister wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt inkoopregister voor tweedehands Nederlands gekentekende voertuigen en gekentekende tweewielers;

 • 6.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

   

Roelofarendsveen, 19 juli 2018

  

De burgemeester van Kaag en Braassem,

Mr. K.M. van der Velde-Menting

Naar boven