Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2018, 142852Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimten:  Vaststellen Posbankpad en andere en wijzigen begrenzing Paalbergweg en andere in Zuidoost, gemeente Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 26 juni 2018 hebben besloten:

 

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

   

  • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 23 maart 2018

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuidoost van 29 mei 2018

 

 

De volgende openbare ruimten vast te stellen:

 

 • Posbankpad (BAG-type weg)

 • Paasbergpad (BAG-type weg)

 • Markelerbergpad (BAG-type weg)

 • Pietersbergpad (BAG-type weg)

 

De begrenzing van de navolgde openbare ruimten te wijzigen:

 

 • Paalbergweg (BAG-type weg)

 • Pietersbergweg (BAG-type weg)

 

 

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

J.J. van Aartsen

waarnemend burgemeester

W.G.H.M. Rutten

waarnemend gemeentesecretaris

Toelichting  

 

Toelichting op vaststellen Posbankpad en andere en wijzigen begrenzing Paalbergweg en andere in Zuidoost: In Zuidoost worden op diverse plaatsen voormalige bedrijventerreinen getransformeerd tot woonbuurten, ook in de P-buurt en M-buurt. Dit gebied is volop in ontwikkeling waarbij er veel nieuwe openbare ruimten ontstaan. Voor een groot aantal nieuwe verblijfsobjecten (woningen, kantoren, etc.) moeten nu nummeraanduidingen worden toegekend. Om tot een overzichtelijke toekenning van nummeraanduidingen te komen is het noodzakelijk om 4 nieuwe straatnamen vast te stellen en de begrenzing van Paalbergweg en de Pietersbergweg te wijzigen. De namen in deze buurt zijn allemaal afkomstig van heuvels in Nederland. Als nieuwe namen worden voorgesteld:

Posbankpad, verwijzend naar de Posbank een heuvel van 80 meter hoog in Gelderland met uitzicht over het IJsseldal.

Paasbergpad, verwijzend naar de Paasberg een heuvel van 80 meter hoog in de Twentse gemeente Losser.

Markelergberpad, verwijzend naar de Markelerberg een heuvel van 66 meter gelegen in de gemeende Hof van Twente.

Pietersbergpad

 

Bijlage Situatietekening