Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2018, 140158Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van 95 appartementen, 3S1 (Indischebuurt) Pasar Malamstraat, gemeente Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere hebben de onderstaande aanvraag ontvangen:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

182827

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

25 juni 2018

het bouwen van 95 appartementen

3S1 (Indischebuurt) Pasar Malamstraat

149842,2

490892,7

 

Op een aanvraag om omgevingsvergunning moet bij een reguliere procedure binnen acht weken na ontvangst zijn beslist. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Als er aanvullende stukken opgevraagd moeten worden of als de aanvraag moet worden aangepast, dan wordt de termijn opgeschort. Indien het niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, is de vergunning van rechtswege verleend.

Aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Eenvoudig een afspraak maken kan via het digitaal loket op https://www.almere.nl

Wilt u toch liever bellen? Dat kan op 14 036.