Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 122394VerordeningenVaststellen 'Leidraad soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2018 Wnb'

 

Het college heeft op 5 juni 2018 besloten de 'Leidraad soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2018 Wnb' vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 'Leidraad Flora- en Faunawet gemeente Stichtse Vecht', vastgesteld op 10 maart 2015.

De Leidraad is onderdeel van de Gedragscodes Flora- en Faunawet gemeente Stichtse Vecht.

Stichtse Vecht, 7 juni 2018