Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2018, 119172Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning - Aangevraagd, Houtrustweg 127 te Den Haag

Algemene informatie

Het vervangen van de krooshekreiniger bij het gemaal Houtrustweg 127 door een grotere reiniger alsmede het aanleggen van een extra kroosvuilbak en het vervangen van de besturing- en automatiseringsinstallatie van het gemaal

 

Ons kenmerk: 201810382

Stadsdeel:

  • -

    Scheveningen

Locatie(s)

Houtrustweg 127

Ontvangstdatum aanvraag:

4 juni 2018

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de gemeente Den Haag.

Geef daarbij aan over welke publicatie u meer wilt weten.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.