Verleende kampeervergunning bepaalde tijd uitbreiding kleinschalige kampeerterreinen

Hierbij maken wij bekend dat wij op 25 mei 2018 een kampeervergunning als bedoeld in artikel 2, lid 2 van de Kampeerverordening 2015 voor bepaalde tijd, hebben verleend voor de uitbreiding van de volgende kleinschalige kampeerterreinen gelegen aan de:

1. Paulusweg 16 te Zoutelande

2. Boshoekweg 5 te Serooskerke

3. Mariekerke 13 te Meliskerke

4. Lepelstraat 13 te Vrouwenpolder

5. Werendijkseweg 11 te Zoutelande

6. Bergweg 3 te Biggekerke

7. Bergwegje 6 te Aagtekerke

8. Valkenisseweg 54 te Biggekerke

9. Duinstraat 20 te Koudekerke

10. Noordweg 60 A te Oostkapelle

11. Breeweg 1 A te Koudekerke

12. Krabbeneiland 1 te Biggekerke

13. Vrouwenpolderseweg 63 te Serooskerke

14. Strandweg 5 te Koudekerke

15. Breeweg 21 te Koudekerke

16. Vroondijk 2 te Vrouwenpolder

17. Breeweg 5 te Koudekerke

18. Werendijke 10 te Zoutelande

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan ook digitaal via www.veere.nl/bezwaarmaken met behulp van DigiD.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal uit de volgende onderdelen bestaan:

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- reden van het bezwaar.

Het bezwaar moet binnen de daarvoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Als bezwaar wordt ingediend kan, als het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, ook

een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de

rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

De rechtbank brengt hiervoor kosten in rekening.

Naar boven