Gemeenteblad van Waterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaterlandGemeenteblad 2018, 106242Overige overheidsinformatieVerkiezingen gemeenteraad, benoeming lid van de gemeenteraad, gemeente Waterland

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waterland

 

maakt ingevolge artikel W 7, lid1 van de Kieswet bekend,

dat het besluit van 15 mei 2018

 

waarbij

S.G. Verbeek

wonende te Monnickendam, aan het adres Lindegracht 10;

 

J.J. Wortel

wonende te Broek in Waterland, Nieuwland 8A;

 

G.J.M. Bekhuis

wonende te Monnickendam, Smidsteeg 4

 

is benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad

wegens ontslag

 

bij het gemeentehuis voor een ieder ter inzage is gelegd.

 

Plaats : Monnickendam

Datum: 15 mei 2018

 

De voorzitter voornoemd,

L.M.B.C. Kroon