Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2017, 99231Beschikkingen | afhandelingBoomweg 9 te Zoutelande verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een vakantiewoning

 

 

Verzenddatum 6 juni 2017

 

Wij verleenden op 22 december 2016 een omgevingsvergunning voor de bouw van een zomerwoning met kenmerk VH-2016-0467. Hierop ontvingen wij een bezwaarschrift. In de beslissing op bezwaar hebben wij de eerder genoemde omgevingsvergunning heroverwogen en op 6 juni 2017 een nieuw besluit genomen. Deze omgevingsvergunning vervangt daarom ons eerder genomen besluit van 22 december 2016.

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit een beroepschrift indienen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal uit de volgende onderdelen bestaan:

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht;

- reden van het beroep.

Stuurt iemand anders namens u het beroepschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Als beroep wordt ingediend kan, als het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, ook een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De rechtbank brengt hiervoor kosten in rekening.

 

Ter inzage

De aanvraag kunt u inzien via www.veere.nl/vergunningen of op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.

De openingstijden van de balie zijn:

maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uur

donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis?

Wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan vanaf 9.00 uur ’s morgens.

U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.