Gemeenteblad van Raalte

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RaalteGemeenteblad 2017, 86616Overige overheidsinformatieAanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling voor de gemeente Raalte

Stichting RTV Raalte is tot 25 maart 2018 aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Raalte. Partijen die in de periode daarna in aanmerking willen komen voor een aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Raalte, moeten voor 25 september 2017 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. Zo’n aanwijzing (vergunning) geldt voor 5 jaar.

U moet voor de aanvraag in elk geval de volgende stukken inleveren:

 

 • 1.

  een exemplaar van de notarieel vastgelegde statuten;

 • 2.

  een overzicht van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente, van waaruit de leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan (pbo) worden benoemd;

 • 3.

  een overzicht van de leden van het pbo;

 • 4.

  een aanduiding van het gebied waarbinnen het media-aanbod zal worden verspreid.

De gemeenteraad adviseert het Commissariaat van de Media welke partij aangewezen wordt. Voor een goed advies verdient het aanbeveling met de aanvraag ook een beleidsplan en een overzicht van de leden van het bestuur mee te sturen.

De aanvraag dient u voor 25 september 2017 te sturen naar het Commissariaat voor de Media, Postbus 1426, 1200 BK Hilversum.

 

Voor meer informatie over de procedure kunt u terecht op de website www.cvdm.nl onder ‘praktisch’- ‘lokale omroep’.