Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2017, 82227Overige besluiten van algemene strekkingBesluit intrekken Marktverordening en Instellingsbesluit seizoensmarkten.

De gemeenteraad heeft op 16 maart 2017 de “Verordening op de seizoensmarkten voor de gemeente Veere 2013” ingetrokken.

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 april 2017 het Instellingsbesluit seizoensmarkten vastgesteld. Op grond van dit Instellingsbesluit zijn seizoensmarkten ingesteld in de kernen Domburg, Vrouwenpolder, Westkapelle, Zoutelande en Oostkapelle.

Het Raadsbesluit en het Instellingsbesluit liggen vanaf 18 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis.

 

Ter inzage

Het Raadsbesluit en het Instellingsbesluit kunt u inzien in het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.

De openingstijden van de balie zijn:

maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uur

donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Wilt u bedoelde stukken inzien in het gemeentehuis?

Wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118)555 444, dat kan vanaf 09.00 uur ’s morgens.

U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.

 

Domburg, 17 mei 2017.

Het college van burgemeester en wethouders,

 

J.F.M. Steinbusch drs. R.J. van der Zwaag