Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2017, 64906Plannen | overigOntwerpwijzigingsplan De Vier Hoeven in Tienhoven, Stichtse Vecht

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan De Vier Hoeven in Tienhoven vanaf vrijdag 21 april tot en met donderdag 1 juni 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit ontwerpwijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o.vastgelegde wijzigingsbevoegdheid om de bestemming van het recreatiepark de Vier Hoeven in Tienhoven te wijzigen van ‘recreatie 3’ in ‘wonen’.

Inzien

U kunt het ontwerpwijzigingsplan (NL.IMRO.1904.WPDeVierHoevenTHN-OW01) vanaf vrijdag 21 april raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 1 juni 2017 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Lutters (14 0346) of mijnheer J. Braat.

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 21 april 2017 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan mevrouw S. Lutters (14 0346) of mijnheer Braat.