Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânGemeenteblad 2017, 64632Overige overheidsinformatieOntwerp Registerblad gemeentelijk monument Pingjumer Gulden Halsband, Súdwest-Fryslân

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het ontwerp van het Registerblad gemeentelijk monument Pingjumer Gulden Halsband ter inzage leggen.

 

Wat houdt dit besluit in?

Het college van de gemeente Súdwest-Fryslân is van plan de Pingjumer Gulden Halsband aan te wijzen als gemeentelijk monument. De Pingjumer Gulden Halsband is op basis van cultuurhistorisch onderzoek beoordeeld als beschermenswaardig. In het ontwerp Registerblad gemeentelijk monument Pingjumer Gulden Halsband is een beschrijving opgenomen van het beoogd gemeentelijk monument en de motivatie waarom de Pingjumer Gulden Halsband naar oordeel van de gemeente voor aanwijzing in aanmerking komt.

 

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?

Het ontwerp van dit Registerblad gemeentelijk monument Pingjumer Gulden Halsband kunt u inzien vanaf 21 april 2017 tot en met 1 juni 2017. Dit kan bij de gemeentelijke loketten in Bolsward en Sneek.

 

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze indienen. Deze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met Dorien Haagsma van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 140515. U moet dit doen vóór 18 mei 2017.