Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-04-2017 gepubliceerd door Hattem. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-59202".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verordening op de auditcommissie gemeente Hattem
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hattem
Gemeentenaam Hattem
Grondslag artikel 82 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=82&g=2017-01-01
Grondslag artikel 213 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=213&g=2017-01-01
Identifier gmb-2017-59202
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-04-12
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 59202
Publicerende organisatie Hattem
Referentienummer No: 15 Raadsbesluit
Taal nl
Titel Gemeente Hattem – Verordening auditcommissie
Uitgever Hattem