Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2017, 57591Overige overheidsinformatieIngekomen aanvraag evenementenvergunning Zuwaka, gemeente Zeewolde

De burgemeester maakt bekend dat voor het volgende evenement een vergunning is aangevraagd:

Naam evenement: Zuwaka

Naam organisator: Scouting Admiraliteit 11 Zuidwal

Datum: 2 t/m 5 juni 2017

Locatie: Recreatiebedrijf De Wielewaal, Wielseweg 9

Zaaknummer:

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomen over de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

Ter inzage

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 11 april 2017 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum Gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan:

  • 1.
  • 2.

    schriftelijk bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

  • 3.

    mondeling (of telefonisch) tijdens de openingstijden van de balie van het Publiekscentrum.